فعالیت های ما

فعالیت های مجموعه ما

  • اصلاح قامت
  • تناسب اندام
  • TRX
  • ایروفیتنس
  • پیلاتس
  • کودکان (تقویت مهارت های بنیادین (بازی، ورزش)، ADHD، سندروم داون، حرکات اصلاحی
  • سالمندان (توانبخشی مغزی، تعادل و فانکشنال)
  • بارداری
  • ام اس
  • سکته مغزی


مشاوره : ۰۹۹۲۸۳۲۸۰۶۱